Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

OSTATNIE POŻEGNANIE NASZEJ KOLEŻANKI DANUTY BRLOWSKIEJ. (data wpisu – 12.07.2022 r.)

 

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe naszej koleżanki Danuty Brylowskiej odbędą się w piątek 15 lipca 2022.       O godzinie 11.00 odbędzie się msza święta w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Następnie o godzinie 12.00 odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy.

 

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW…(data wpisu 26.06.2022 r.)

W dniu 14.07.2022 r. o godz. 10.00 w bibliotece  ul. M. Reja,  odbędzie się  Nadzwyczajne   Ogólne Zgromadzenie Wyborcze. ” Wybory do władz Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku odbędą się w oparciu o Statut zatwierdzony przez KRS obowiązujący od dnia 6.06.2022. tj. od dnia uchwalenia przez Ogólne Zgromadzenia Członków.

Obecność obowiązkowa.
                                                                 Teresa  Markiewicz
                                                                     Prezes OUTW.

Porządek obrad  Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Członków w dniu  14.07.2022 r. – proszę kliknąć na ten link

REGULAMIN WYBORU WŁADZ I ORGANÓW STOWARZYSZENIA … proszę kliknąć na ten link

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO…(data wpisu 30.05.2022 r.)

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 r. odbędzie się w sali MOKiS w dniu 08.06.2022 r.                         o godz. 10.00.            Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy.         ZARZĄD UTW.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE…(data wpisu 19.05.2022 r.)

O G Ł O S Z E N I E:  W DNIU 25 MAJA 2022 R. (ŚRODA PO WYKLADZIE) O GODZINIE 11:00 W SALI MOKIS OLEŚNICA ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W DARŁÓWKU (TERMIN TURNUSU 11-24.06.2022).  ZAPRASZAM – E. Kaznowska

PORZĄDEK OBRAD OGÓLNEGO ZGROMADZENIA … (data wpisu 14.05.2022r.)

PORZĄDEK OBRAD OGÓLNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA OUTW W DNIU 06.06.2022

 1.Otwarcie obrad Ogólnego Zgromadzenia- wybór przewodniczącego i sekretarza

  2.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej 4 osoby

 

 

3.Wybór komisji wnioskowej 3 osoby

4.Przyjęcie porządku obrad- czyta przewodniczący.

5.Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2021- Prezes Teresa Markiewicz

6.Sprawozdanie merytoryczno -finansowe za rok 2021– skarbnik Irena Wójcik

7.Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności OUTW za rok 2021

 

 

8 Dyskusja nad sprawozdaniami

9.Podjęcie Uchwał:

a.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021-uchwała nr 1

b.W sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno –  finansowego za rok 2021 – uchwała nr 2

c.zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2021 – uchwała nr 3

d.w sprawie przyznania nagrody dla skarbnik UTW Pani Irenie Wójcik – uchwała nr 4

e.w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2022/2023- uchwała nr 5

f.w sprawie zmiany w statucie – wybór prezesa Zarządu przez Walne. nr.6

10.Sprawy bieżące

11.Zakończenie obrad       

 

 

ZAPRASZAMY NA WALNE W DNIU…(data wpisu 14.05.2022 r.)

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z § 27 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Oleśnicy, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 06.czerwca 2022 r. o godz. 10:00 Walne Zebranie  członków OUTW, które odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki

 

 

 

 

                                                                  Zarząd OUTW

ZAPRASZAMY NA ZABAWĘ …(data wpisu 01.05.2022 r.)

Zapraszamy w dniu 08 czerwca 2022 roku (środa) w godzinach 17.00 – 22.00 do sali Ogródków Działkowych “Róża” w Oleśnicy na   ZABAWĘ Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO.  Koszt uczestnictwa to kwota 100 zł. od osoby – słuchacza OUTW oraz 120 zł. od osoby towarzyszącej nienależącej do OUTW wpłacana w dniu zapisu. Osoby chętne proszę zapisywać się u osoby dyżurującej (przedstawiciela sekcji k-t-w) w holu Biblioteki w Oleśnicy ul. Reja 10 w dniach: ❖09.05.2022 r.- poniedziałek 10.00-12.00   ❖12.05.2022 r.- czwartek 10,00-12:00  ❖16.05.2022 r. poniedziałek10,00-12,00. Do tańca przygrywa zespół MUSIC DANCE  ZAPRASZAMY !!!  Zarząd Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 

PRZYPOMINAMY … (data wpisu 01.05.2022 r.)

P R Z Y P O M N I E N I E
dotyczy Opery Wrocławskiej – spektakl „Manon” Julesa Masseneta WPŁATY za bilety – 90,00 zł. przyjmowane będą w holu biblioteki ul. Reja 10 Oleśnica w dniach: 09.05.2022r. poniedziałek w  godz. 10.00 -11.30, 16.05.2022r. poniedziałek w godz. 10.00 – 11.30
 

ZAJĘCIA ODWOŁANE … (data wpisu 30.04.2022 r.)

W dniu 06.05.2022r. / piątek / wszystkie zajęcia w Mokisie  są odwołane z powodów od nas niezależnych.
Prezes OUTW – Teresa Markiewicz.