Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

O nas

Dyżury Zarządu OTW odbywają się w poniedziałki w godzinach: 10.00 – 12.00 w biurze uniwersytetu przy ul. Reja (budynek Biblioteki)

 

 

 

LogoNIP – UTW.  OLEŚNICA    911 194 1466

DYŻURY ZARZĄDU OUTW  

                           

 

 

Elżbieta Sosnowska – koordynator OUTW

e-mail: e.sosnowska@bibliotekaolesnica.pl

tel. 71 716 52 16,   694 881 912

Misja Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na: rozwoju zainteresowań, aktywności społecznej, udziale w zajęciach, przyjęciu obowiązków słuchacza, dokonaniu wyboru określonej formy zajęć, planowaniu własnego czasu.

Uczestnictwo w OUTW pełni również funkcję rewalidacyjną – poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie znajomości czy nawet przyjaźni przeciwdziała samotności osób starszych; zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi wiadomościami pozwala jednostce na mobilizację zarówno psychiczną jak i fizyczną oraz wzrost jej aktywności życiowej i społecznej. To także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny

Statut: Pobierz

Regulamin:Pobierz

 

Skład

Zarządu Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku:

1. Modliński Mieczysław Witold- prezes
2. Stolarek Andrzej –         wiceprezes
3. Hadała Maria Ewa –      sekretarz
4. Joung Maria –                  skarbnik
5. Bloch Elżbieta –               członek zarządu
6. Goch Zdzisława –            członek zarządu
 
 

Komisja Rewizyjna

                                                                                              Przewodnicząca: Wiesława Sęk

                                                                                                            Członek – Ewa Olszewska
                                                                                                            Członek –  Danuta Gładczak