Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

08.03.2019 r. Przenoszenie zdjęć z aparatu, komórki i smartfona na pulpit komputera to było tematem zajęć.