Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

08.02.2017 r. Serdeczne życzenia osobom mającym 85 lat złożył zarząd oraz koleżanki i koledzy UTW