Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rok 2019

CHCĄC OGLĄDAĆ WIĘCEJ ZDJĘĆ, PROSZĘ KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE LUB PODPIS

  • Rok 2019 »
  • 13.05.2019 r. Ukonstytuował się nowy zarząd OUTW w skład, którego weszli: Prezes - Teresa Markiewicz, Zastępca - Elżbieta Zobek, Skarbnik - Irena Wójcik, Sekretarz - Danuta Brylowska, oraz członkowie: Maria Joung, Zuzanna Szponarska, Zenon Rybak.