Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

http://poczta.wp.pl/d612/indexgwt.html?flg=1#md,uid=53052