Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

PLAN WYCIECZEK NA 2018 r

     NUMER     WYCIECZKI                        TERMIN                NAZWA  WYCIECZKI       KOSZT  CAŁKOWITY
                1 17.03.2018 r. (sobota) Szlakiem Polichromii Brzeskich         90 zł.
             2 25.04.2018 r. (środa) Wrocław – dzielnice czterech wyznań          85 zł.
             3 12.05.2018 r. (sobota) Katowice        145 zł.
             4 06 – 09.09.2018 r. Mazury        750 zł.
             5 08 – 09.10.2018 r. CZECHY – Ołomuniec, Bauzov, Javornik        290 zł.

Turnus rehabilitacyjny 14 – 20.10 2018  / osiem dni /

 USTROŃ — 640 zł + transport

                                           ZALICZKI :

                                                                 – Mazury   –  150 zł  do 30.03 2018r    / realizacja imprezy – 40 osób /

                                                                 – Ustroń –  200 zł do 30.04.2018r.   // realizacja imprezy – 40 osób /

 

KOSZT  WYCIECZEK  PO  DOFINANSOWANIU  PODANY BĘDZIE  PO  UZYSKANIU  DOTACJI  Z  UM  OLEŚNICA