Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

GIMNASTYKA DLA SŁUCHACZY OUTW

Z dniem 4 września zostają wznowione zajęcia z gimnastyki dla słuchaczy OUTW.

                            Nowi słuchacze będą mogli ćwiczyć dopiero po 11 października 2017 r.

23.09.2017 r. III marsz NORDIC WALKING w Obornikach Śląskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w imieniu  Zarządu i Sekcji Nordic Walking Stowarzyszenia UTW “Atena” w Obornikach Śląskich
serdecznie zapraszam na III Marsz Nordic Walking Studentów UTW “Poznaj Ziemię Obornicką”,
który odbędzie się dnia 23 września 2017 r. na trasie  Oborniki Śląskie – Uraz.
Łączę serdeczne pozdrowienia, Ewa Materny Prezes Stowarzyszenia.
W dniu 25.08.2017 r. w godz. 10 – 12  w holu biblioteki przy ul. Reja, Irena Wójcik będzie zapisywała chętnych na wyjazd do Obornik Śląskich. Koszt wyjazdu 45 zł. ( konsumpcja + autokar)
Wyjazd godz. 8.00 z pod hotelu Perła. 
 

DEKLARACJA SŁUCHACZA OUTW

Deklarację słuchacza OUTW można pobrać klikając tutaj. Kartę słuchacza OUTW można pobrać klikając tutaj 

Termin składania deklaracji (CZŁONKAMI UNIWERSYTETU MOGĄ BYĆ TYLKO MIESZKAŃCY MIASTA OLEŚNICA): 25-29.09.2017 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00 – 12.00 u dyżurującego słuchacza OUTW w holu Biblioteki ul. Reja 10. Opłata za cały rok akademicki wynosi 70 zł (składka) + 10 zł (wpisowe) płatna przy zapisie.

DEKLARACJA SŁUCHACZA OUTW

 1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………….
 2. Data urodzenia……………………………………………………………………….….
 3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………:…………………..

e-mail:………………………….     PESEL ………………………………………………

nr leg. dla osoby niepełnosprawnej ……………………………….

 1. Wykształcenie: ……………………………………………………………………………..
 2. Zawód wykonywany przed emeryturą / rentą ………………………………………………
 3. Zainteresowania ………………………………………………………………………….
 4. Czy chce Pani (Pan) uczestniczyć w lektoratach językowych (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

Tak, chcę  proszę podać język   …………………………………………………………………

Nie, nie chcę

 1. Deklaruję chęć uczestnictwa w następujących zajęciach (proszę podkreślić wybrane zajęcia):

wykłady o różnej tematyce (Obowiązkowe)

lektoraty języków obcych

podstawy obsługi komputera

obsługa komputera dla zaawansowanych

gimnastyka i rehabilitacja ruchowa,

zajęcia na basenie

wycieczki, rajdy piesze, spacery

okolicznościowe spotkania integracyjne

spotkania autorskie

udział w spektaklach teatralnych, koncertach itp.

inne zajęcia (wg potrzeb ustalonych przez organizatorów OUTW) jeśli innych, to jakich…………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oraz w sekcjach OUTW  (proszę podkreślić wybraną sekcję:

brydżowej,

Dyskusyjnym Klubie Książki,

kulinarnej

Nordic-Walking,

plastycznej

regionalno-turystycznej,

robótek ręcznych

bioenergoterapeutycznej

innej, jakiej …………………………………………………………………………………………………….

 1. Czy byłaby (byłby) Pani (Pan) skłonna (skłonny) poprowadzić bezpłatne zajęcia, np. wykłady, warsztaty czy lektoraty? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

Tak – proszę podać temat lub zakres wiedzy…………………………………… ……………………………………………………………………………………………

 1. Uwagi dotyczące zajęć na OUTW………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podane informacje w danych osobowych są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Ich niezgodność, może spowodować wykreślenie z listy słuchaczy OUTW.

………………………………………………….

(podpis)

Proszę o przyjęcie w poczet członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy. Wyrażam zgodę na zatrzymanie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 88)

……………………………………………………

(podpis)

Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zobowiązuję się do przestrzegania jego przepisów.

 

Data………………………………………..       …………………………………………………

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

                                      (podpis) …………………………

 

WYJAZD DO SŁAWY

Stowarzyszenie Akademia Dorosłego Człowieka w Sławie zaprasza chór i słuchaczy naszego UTW do odwiedzenia ich miasta i wzięcia udziału w festynie.
Wyjazd w dniu 14.08.2017 ( poniedziałek ) o godz. 7.00 z pod Perły.
W programie zwiedzanie Sławy i udział w festynie z występem naszego chóru.
Organizatorzy zapewniają obiad w cenie  20 zł.
Transport pokrywamy również z własnych środków – UTW nie dofinansowuje wyjazdu.Koszt transportu przy wyjeździe 50 osób – 22 zł. W przypadku mniejszej ilości chętnych, cena autobusu wzrośnie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe i wspólnej zabawie.
Zapisy w dniu 08.08.br.(wtorek) godz. 16 w bibliotece przy ul.Rej

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Zarząd Stowarzyszenia Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich słuchaczy  OUTW  oraz zaproszonych gości dnia 07.10.2017 r. do Sali widowiskowej BiFK przy ulicy Kochanowskiego na    

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

                             

połączoną z obchodami   X – lecia  OUTW

                                                                                                                                   PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Godz. 11.00  Rozpoczęcie uroczystości hymnem Gaudeamus w wykonaniu                                                                                                                                              chóru słuchaczy OUTW

Godz. 11.10  Przywitanie i zaproszenie gości do zabrania głosu

Godz. 11.25  Nadanie godności członka honorowego OUTW p. Annie Zasadzie                                                                                                                                        Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Godz. 11.30  Wykład dr Walentyny Wnuk pt. „Radość życia jako predyktator                                                                                                                                           pomyślnego starzenia się”

Godz. 12.00  Prezentacja multimedialna z dziesięciolecia

                                                              Godz. 12.15  Występ chóru z Nemenczyna

Godz. 12.30  Część artystyczna w wykonaniu  słuchaczy OUTW

Godz. 13.15  Zaproszenie do obejrzenia dorobku słuchaczy OUTW w galerii BiFK  i poczęstunek

ZAPISY DO OLEŚNICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 • Zapisy do Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w dniach 25.09 (poniedziałek) – 29.09.2017 (piątek)                                  w godz.10.00-12.00 u dyżurujących słuchaczy w holu Biblioteki przy ul. Reja 10.  
 •  Obowiązkowa składka na rok 2017/2018 wynosi 70 zł + 10 zł wpisowego (dla nowych słuchaczy), dla dotychczasowych – 70 zł               i zbierana będzie podczas zapisów.

   UWAGA: Ze względów organizacyjnych liczba miejscw bieżącym roku jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje       kolejność zgłoszeń.

   Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu do OUTW.

 – Osoby chcące zapisać się do OUTW po raz pierwszy powinny wypełnić deklarację oraz kartę uczestnika zajęć i złożyć ją w czasie podanych dyżurów. Deklaracje będą do pobrania od 01.08.2017 r. w Czytelni Prasy (I p.) w bibliotece przy ul. Reja   – Słuchacze będący już członkami OUTW zgłaszają tylko chęć dalszego uczestnictwa.

Do OUTW nie będą przyjmowane osoby spoza miasta Oleśnicy.    

Informacji dotyczących OUTW od  września udziela: Elżbieta Sosnowska (pracownik biblioteki), tel. 71 716 52 16 w godz. 11.00-15.00

# Wpłaty na wycieczkę do Trójmiasta proszę uiszczać w poniedziałki o godz. 10.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Teresa Markiewicz – 608 507 141

03.06.2017 r. GIEŁDA KSIĄŻKI I NOC PRZEBACZENIA

 

Chcąc powiększyć plakat proszę na niego kliknąć.

31.05.2017 r. ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ

Dnia 31.05.2017 r. (środa) zapraszamy na majówkę do budynku przy ul. Brzozowej. Spotkanie będzie trwało od godz. 10.00-16.00.

Wyżywienie we własnym zakresie.

03.06.2017 r. PARADA MIESZKAŃCÓW …

Dnia 3.06.2017 r. (sobota) o godz. 10.00 na Placu Zwycięstwa rozpocznie się parada mieszkańców Oleśnicy w ramach Dni Oleśnicy.

       Proszę przyjść w udekorowanych kapeluszach.

06.06.2017 r. ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO OUTW

Uroczyste zakończenie roku akademickiego OUTW odbędzie się dn. 6.06.2017 r. (wtorek)

                         o godz. 11.00 w sali widowiskowej przy ul. Kochanowskiego.

 

Chcąc powiększyć obrazek – kliknij na niego.