Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

OŚWIADCZENIE

Oleśnicki Uniwersytet III Wieku od początku 2020 r. nie zorganizował żadnej wycieczki zagranicznej. Jeśli jakiekolwiek osoby znajdują się w tej chwili poza granicami Polski , to oświadczamy iż wyjechały one na własną rękę – prywatnie z biura podróży. Zarząd UTW OLEŚNICA