Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE WYJAZDÓW

Ogłoszenie Zarządu OUTW z dnia 12.06.2020 r.  w sprawie dalszej REALIZACJI WYJAZDÓW

– Wycieczki jednodniowe odwołane. Pieniądze do zwrotu u organizatora wycieczek.

–  Turnusy do  Mrzeżyna / 05 – 19.09.2020/ odbędzie się bez  zmian. Wpłaty  proszę  regulować   do  15.07.2020r.   Na konto UTW z dopiskiem Mrzeżyno.

– Turnus do Międzywodzia nie odbędzie się !!! Proszę podać numery  kont do przelewu zwrotów pieniędzy drogą  email lub  u  Eli Sosnowskiej

Osoby które ewentualnie byłyby chętne  na wyjazd do Mrzeżyna za dopłatą,   proszę zgłaszać ten fakt do Zenona Rybaka.

KARLOWE  WARY– wrzesień b/z. Pełna odpłatność 620 zł. Po dofinansowaniu 480 zł.  Proszę do końca czerwca wpłacać pozostałą  sumę  tj. 280 zł    wyłącznie na konto Uniwersytetu: 83 9584 0008 2001 0014 0575  0004  z dopiskiem Karlowe Wary.

Są jeszcze wolne miejsca. Kontakt Stenia Jercha. Więcej inf. W zakładce wycieczki.

– AUGUSTÓW –  b/z. Pozostałą odpłatność   proszę regulować do 15.07.2020r. na konto UTW z dopiskiem  AUGUSTÓW. – Opis wycieczki na stronie “Wycieczki”

Pełny koszt  wycieczki  720 zł,  po dofinansowaniu 520 zł.

Jeżeli uczestnik nie będzie mógł wpłacić na konto – w dniach 22.06.2020r,  i 06.07.2020r będzie można wpłacić gotówkę u osoby zbierającej w holu na Reja w godz. 10-12

                                                                                                 Za  Zarząd Prezes Teresa Markiewicz