Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

O nas

 

 

Dyżury Zarządu OTW odbywają się w poniedziałki w godz. 11.00 – 12.00 w biurze uniwersytetu przy ul. Reja (budynek Biblioteki)Logo

OLEŚNICKI UNIWERSYTET III WIEKU

Elżbieta Sosnowska – koordynator OUTW

e-mail: e.sosnowska@bifk.info

tel. 71 716 52 16,   694 881 912

Misja Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na: rozwoju zainteresowań, aktywności społecznej, udziale w zajęciach, przyjęciu obowiązków słuchacza, dokonaniu wyboru określonej formy zajęć, planowaniu własnego czasu.

Uczestnictwo w OUTW pełni również funkcję rewalidacyjną – poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie znajomości czy nawet przyjaźni przeciwdziała samotności osób starszych; zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi wiadomościami pozwala jednostce na mobilizację zarówno psychiczną jak i fizyczną oraz wzrost jej aktywności życiowej i społecznej. To także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Statut:  POBIERZ 

Regulamin:Pobierz

 

Skład Zarządu Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku:

Prezes: Zuzanna Szponarska

Z-ca: Andrzej Komarzyniec

Skarbnik: Maria Joung

Sekretarz: Elżbieta Zobek

Członek: Bożena Bolibrzuch

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Maria Skadorwa

Członkowie: Zofia Osuch, Barbara Szóstak Jańska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu od lewej strony: I.Wójcik,  A.Komarzyniec, E.Zobek, M.Joung oraz Prezes Z.Szponarska.