Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

KONKURSY JUBILEUSZOWE OUTW

                                                            KONKURSY  JUBILEUSZOWE  OUTW

W związku z nachodzącym jubileuszem X-lecia Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku Zarząd Stowarzyszenia ogłasza konkursy dla słuchaczy OUTW. Nagrodą dla ich zwycięzców będzie publikacja w okolicznościowym albumie jubileuszowym i pokazanie na wystawie.

Udział w którymkolwiek z naszych konkursów oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na publikację zgłoszonej pracy oraz zaprezentowanie jej na wystawie!

Prosimy o dostarczanie prac konkursowych w terminie do 26 kwietnia 2017 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODPATRZONE W OUTW”

Nie musisz na co dzień fotografować, by wziąć udział w tym konkursie. Wystarczy, że zrobisz ciekawe zdjęcie aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym w czasie zajęć naszego UTW. Może to być migawka z warsztatów, wykładu, wycieczki czy wspólnej zabawy. Zadbaj przy tym, by zamiast pleców widać było twarze naszych Koleżanek i Kolegów!

Można przekazywać członkom Zarządu gotowe odbitki fotograficzne dowolnego formatu lub przesyłać zdjęcia cyfrowe na adres mailowy: konkursyutw@wp.pl

Do każdej fotografii należy załączyć wyczerpujący opis z datą wykonania, podać imię i nazwisko autora.

                                                          KONKURS NA SPISANE REFLEKSJE NA TEMAT: „OUTW – LUBIĘ TO!”

Każdy z nas może przelać na papier czy ekran komputera swoje przemyślenia na temat działalności OUTW, napisać, czym dla niego jest ta inicjatywa, czy jest mu pomocna w życiu. Ważne, by były to osobiste refleksje, odwołujące się do własnych doświadczeń i przeżyć.

Teksty nie mogą przekraczać objętości 1 strony formatu A4. Prosimy o ich przekazywanie w wersji papierowej członkom Zarządu lub przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres: konkursyutw@wp.pl

KONKURS POETYCKI „NA JUBILEUSZ  OUTW”

Choć każdemu czasem coś w duszy gra, nie każdy potrafi ubrać to w piękne słowa. Mimo to wierzymy, że są wśród nas prawdziwi poeci. Z myślą o nich organizujemy ten konkurs. Prosimy o krótkie wiersze poświęcone jubileuszowi naszego Uniwersytetu. Może to być pochwalna oda, może humorystyczna fraszka, a może sonet do koleżanki z OUTW… Twórcza wena Wam podpowie…

Teksty nie mogą przekraczać objętości 1 strony formatu A4. Prosimy o ich przekazywanie w wersji papierowej członkom Zarządu lub przesyłanie pocztą elektroniczną na adres: konkursyutw@wp.pl

KONKURS PLASTYCZNY „JUBILEUSZ JAK MALOWANY”

Czy potrafimy narysować lub namalować nasz jubileusz X-lecia? To może być niełatwe zadanie. Ale od czego talent i wyobraźnia naszych studentów?!… Na pewno sobie poradzą z takim zadaniem i znajdą przyjemność w tworzeniu jubileuszowej pracy plastycznej.

Format i technika prac są dowolne. Opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem prace należy przekazywać członkom Zarządu.

Komunikat w sprawie archiwalnych zdjęć !!!

W związku z nadchodzącym jubileuszem OUTW i przygotowywaną publikacją Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkich członków o udostępnianie archiwalnych fotografii dokumentujących działalność OUTW na przestrzeni 10 lat. Opisane zdjęcia (z podaniem imienia i nazwiska autora) w wersji papierowej prosimy przekazywać członkom Zarządu lub przesyłać wersje cyfrowe na adres mailowy: konkursyutw@wp.pl

ILOŚĆ  NADESŁANYCH  PRAC  DO KAŻDEGO  KONKURSU  

PRZEZ  JEDNĄ  OSOBĘ  JEST NIEOGRANICZONA.