Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Konkurs PLASTYCZNY

Organizator:

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Legnicy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Cele konkursu:

  1. – Promowanie idei mostó międzypokoleniowych.
  1. – Wybór najlepszych amatorskich prac plastycznych i nagrodzenie ich autorów.
  1. – Popularyzacja amatorskiej twórczości plastycznej Seniorów poprzez organizowanie wystaw pokonkursowych.
  1. – Gromadzenie w zbiorach LUTW najciekawszych prac plastycznych  i prezentacja ich na wystawach

Warunki konkursu

      1. –  W konkursie mogą brać udział plastycy amatorzy, reprezentujący UTW uczestniczące w Forum.

2. –  Każdy uczestnik konkursu może wystawić 1 pracę.

3. –  Praca powinna przedstawiać główny temat konkursu „MOSTY MIĘDZYPOKOLENIOWE”.

4. – Pracę konkursową wykonać można w dowolnej technice – akryl, olej, kolaż, grafika i inne w formacie maks. A1.

5. – Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową i metryczkę pracy konkursowej (do pobrania u p. Eli Sosnowskiej)

6. -Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

7.-Prace będą wystawione na XI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

  1. Prace przejdą na własność organizatorów Forum.
  2. Prace należy nadsyłać lub składać w sekretariacie

CKZiU w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Prace należy nadsyłać

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Lotnicza 26, 59-220 Legnica, tel.: 76/8524246 sekretariat@ckziu.legnica.pl

Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej CKZiU w Legnicy.