Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Konkurs Literacki „Humor łączy pokolenia”

przeprowadzany w ramach XI Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

      Cele konkursu:

 • Zachęcenie seniorów oraz dzieci i młodzieży do zaprezentowania własnej twórczości opartej na autentycznych sytuacjach.
 1. Integracja międzypokoleniowa.
 2. Rozwijanie empatii, wrażliwości i wyobraźni.
 3. Dzielenie się radością życia codziennego.

     Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy uniwersytetów       trzeciego wieku zgłoszonych do udziału w forum oraz członków ich rodzin.
 2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać skecz, scenkę rodzajową, opis lub krótkie opowiadanie przedstawiające zabawną       sytuację, której był uczestnikiem, a której komizm wynikał z różnic pokoleniowych.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi.
 4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci lub młodzież,

– seniorzy.

 1. Prace konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
 2. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór.
 3. Praca nie może przekraczać 200 słów.
  1. Termin i miejsce składania prac:
  2. Prace należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2017r. na adres Centrum Kształcenia   Zawodowego i Ustawicznego 59-220 Legnica ul. Lotnicza 26 z dopiskiem „Humor łączy pokolenia” lub e- mail sekretariat@ckziu.legnica.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „Humor łączy pokolenia”.
 • Jury  1. –  Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Kryteria oceniania– poprawny styl i język, 
  1. – oryginalność w ujęciu tematu.
  2. – twórczy charakter pracy (pomysłowość formy),
 •  Ogłoszenie wyników konkursu      1. –  Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 2 czerwca 2017r. podczas XI Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.