Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

ANKIETA DLA SENIORÓW NA TEMAT ICH SYTUACJI ZDROWOTNEJ

Szanowni Państwo,
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerem firmą Adamed przygotował krótką ankietę dla Seniorów na temat ich sytuacji zdrowotnej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Ankieta dotyczy trudności z dostępem do lekarzy w trakcie pandemii, wykupywania leków, samoleczenia, wsparcia psychologicznego. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wnioski posłużą do stworzenia raportu, który zostanie przekazany organizacjom pozarządowym, mediom oraz instytucjom publicznym. Dzięki temu będzie można lepiej określić aktualne potrzeby Seniorów oraz zapewnić im lepszy dostęp do opieki medycznej.

Link do ankiety jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNe510qcaowbaSoRHmSOgdnjwH-MIr8b-dRSM0m03yJinwg/viewform

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Zajmie to Państwu 3 minuty.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie linku do ankiety swoim znajomym, przyjaciołom, aby oni również mogli ją wypełnićZ pozdrowieniami,:
Zespół Federacji
OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age
33-300 Nowy Sącz ul.Jagiellońska 18 tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl