Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adela Lesicka

Osobą godną przedstawienia jest nasza kolejna słuchaczka OUTW Adela Lesicka, która do niego wstąpiła w 2010 r. Jako słuchaczka jest wzorowym przykładem dla koleżanek i kolegów w uczęszczaniu na zapisane sekcje. Należy do sekcji gimnastycznej po przez taniec, sekcji regionalnej oraz śpiewu chóralnego. Korzysta z różnych imprez organizowanych przez UTW, takich jak: wycieczki krajoznawcze, wyjazdów do opery, teatru czy  wycieczek w kraju i za granicą. Z chwilą zapisania się na OUTW zaczęła jednocześnie prowadzić KRONIKĘ OUTW, w której dokumentuje ważniejsze wydarzenia UTW.

Obok na zdjęciach przedstawionych jest przykładowo parę stron z trzech albumów o 460 stronach.

Są i zdjęcia z aktywnego uczestnictwach  w zajęciach UTW.