Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

To jest przykład strony Word Press, można edytować to umieścić informacje o sobie lub witryny, więc czytelnicy wiedzą, gdzie jesteś pochodzą. Można utworzyć wiele stron jak ten lub stron podrzędnych, jakie  chcesz i zarządzać wszystkimi treści wewnątrz Word Press.