Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

NOWY ROK AKADEMICKI 2020/2021

  W dniu 07.10.2020/środa/ o godz.10.00 w sali Mokis odbędzie się Inauguracja Roku Ademickiegoego OUTW 2020/2021 na którym gościć będziemy:

– burmistrza miasta Oleśnica Pana Jana Bronsia

– Panią Annę Zasadę -dyrektor Biblioteki

– Agata Szpiłyk – dyrektor Mokis-u

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnegona sali przebywać będzie mogło do 150 osób. Dlatego też na to spotkanie Zarząd zaprasza : -Radę programową ,komisję rewizyjną – liderów sekcji – grupowe z gimnastyki – chór –  Zumba – sekcję choreoterapii, rękodzieła, plastyczną, teatralną, literacką.

Wejściówki będą do odebrania u liderów sekcji podczas dyżurów w ostatnim tygodniu września.

                                     UWAGA !!! W  dniach 28.09 – 02.10.2020r. Będą trwały dyżury Zarządu  w godz. 10.00 – 12.00 Osoby  które nie mają możliwości uiszczenia składki członkowskiej na rok akademicki 2020/2021  w wysokości 70 zł, będą mogły dokonać tych wpłat . Podczas dyżurów będziemy zapisywać na zajęcia Jogi  lektoraty, Zumbę, choreoterapię, gimnastykę. Zajęcia Sekcji odbywać się będą, przy stosowaniu się uczestników do reżimu sanitarnego,dlatego też musimy utworzyć grupy z ilością uczestników zgodną z wymogami. Jednocześnie informujemy, iż na zajęcia ruchowe przynosimy własne karimaty. – W seniorku dopuszczalna ilość osób przebywajacych na zajęciach  to 8 osób. – Na sali wykładowej w bibliotece ograniczenia dopuszczają 58 osób. – W  Mokisie sala lustrzana 9 osób, na dużej sali do 150 osób. Osoby chcące brać udział w wykładach i wieczorku literackim muszą pobrać miejscówkę w biurze Zarządu podczas dyżurów oraz oświadczenie Covid-19/ należy podpisać i oddać przy wejściu na salę/

                                    ZAPRASZAMY na spotkanie Zarządu z Radą Programową oraz liderami sekcji dniu 23.09.2020r. / środa/ które odbędzie się o godz. 11.00 ,  w Restauracji Teatralnej. Tematem spotkania będzie -organizacja rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021,  – –  omówienie zadań jakie przed nami stoją z związku z obostrzeniami Covid-19. – organizacja zajęć wg nowych wytycznych – założenia programowe Uniwersytetu – preliminarz wydatków na 2021 r.

                                                                           Za Zarząd

                                                           Prezes – Teresa Markiewicz