Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

REALIZACJA ZADAŃ Z DOTACJI GMINY MIASTA OLEŚNICA ZA 2019 R.

                           Realizacja zadań z dotacji

                  

Gminy Miasta Oleśnica  za 2019 r. W 2019 r. Stowarzyszenie OUTW w Oleśnicy  zgodnie z zawartą

umową z Gminą Miasta Oleśnica Nr DG 526.20.3 z dnia 29.01.2019 r. otrzymało dotację w wysokości  65.000 zł.

Dotacja wykorzystana została na realizację poniższych zadań:

 • wykłady                                                                                4.200,-
 • lektoraty j.angielskiego  i niemieckiego                      6.500,-
 • gimnastyka /trening zdrowotny/                                    10.500,-
 • poznawanie regionów Polski /wycieczki/                          17.975,-
 • udział w wydarzeniach kulturalnych                             6.329,-
 • sekcja teatralna – warsztaty                                              1.660,-
 • sekcja wokalna – chór, biesiadna                                     7.710,-
 • sekcja plastyczna – warsztaty, materiały                       1.738,74
 • sekcja robótek ręcznych – warsztaty,meteriały           2.999,56
 • wczasy rehabilitacyjne / transport/                                  2.000,-
 • choreoterapia /gimnastyka przez taniec/                           614,-
 • ZUMBA                                                                                2.454,-
 • prowizje bankowe                                                                  307,-

          Razem:  64.987,30

  

Niewykorzystana dotacja w kwocie 12,70 została zwrócona na konto Gminy Masta Oleśnica.

  Sporządziła:  Irena Wójcik