Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OUTW

PORZĄDEK OBRAD OGÓLNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA OUTW W DNIU 12.08 2020 r.

1.Otwarcie obrad Ogólnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3.Wybór komisji mandatowo-skrótacyjnej 4 osoby

4. Wybór komisji wnioskowej  3 osoby

5. Przyjęcie porządku obrad- czyta przewodniczący.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 – Prezes Teresa Markiewicz

7.  Sprawozdanie merytoryczno -finansowe za rok 2019 – skarbnik Irena Wójcik

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności OUTW za  rok 2019

9.   Podjęcie Uchwał:

 a. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019

 b. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno –  finansowego za rok 2019

 c. zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2019

 d. W sprawie zmian w statucie

 e. w sprawie przyznania nagrody dla skarbnik

    

* Głosowanie

10. Sprawy bieżące

11. Dyskusja nad sprawozdaniami, wolne wnioski

12. Zakończenie obrad