Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

12.05.2018 r. VI MARSZ NORDIC WALKING

Zapraszamy na VI marsz NORDIC WALKING UTW w Trzebnicy , który odbędzie się  12-go maja

Godz.11-ta     Opłata za uczestnictwo 25 zł.

Zgłoszenia u Ireny Wójcik do 30-go kwietnia . Ilość miejsc ograniczona

Zapisy na wszystkie imprezy , wycieczki, i inne uroczystości , w  których słuchacze UTW będą chcieli uczestniczyć należy zgłaszać osobiście w poniedziałki od 10-11-tej w bibliotece na Reja lub po każdym wykładzie u Wandy Gołdy. Zapisy telefoniczne NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. Proszę dostosować się do prośby

Zarząd UTW.