Stowarzyszenie
Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

13.10.2017 r. Występ HALINY KUNICKIEJ

W dniu 28 i 29.09 (czwartek, piątek) w godz. 10.00-12.00 u dyżurującego   słuchacza będą zapisy na koncert Haliny   Kunickiej, który odbędzie się w dn. 13.X.2017 r. (piątek) o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu.                                    Cena biletu: 20 zł

17.11.2017 r. WYJAZD DO OPERY WROCŁAWSKIEJ

 Od dnia 25.09.2017 r. w godz. 10.00-12.00 będą przyjmowane zapisy na operę FILELIO skomponowaną przez Beethovena, która odbędzie się dn. 17.11.2017 r. o godz. 19.00 w Operze Wrocławskiej. Odpłatność słuchacza 47 zł, dofinansowanie z Urzędu Miasta Oleśnicy – 50 zł 

 

Zapraszamy do Wrocławia na DNI SENIORA w dniach 15.09 – 13.10.2017 r.

Po raz kolejny – od 15 września do 13 października 2017 r. – Wrocławiem rządzić będą seniorzy. W tym czasie odbedzie się szereg imprez dedykowanym najstarszym mieszkańcom naszego miasta i nie tylko, do udziału w których zaproszeni są jednak wszyscy, którzy chcą się dobrze bawić, a także wyedukować w ciekawych i ważnych dziedzinach życia.

 Świeto Seniorów zostanie tradycyjnie zainaugurowane niecodziennym Marszem Kapeluszy, zwieńczonym biciem Kapeluszowego Rekodu Wrocławia. Przez kolejne dni seniorzy z całego kraju będą mogli wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych atrakcjach, jak Targi Senioralne, sportowa Senioriada, imprezy kulturalne, konkursy, warsztaty czy bezpłatne badania zdrowotne.

Jak co roku, nad przebiegiem Święta Seniorów czuwa i koordynuje je Wrocławskie Centrum Seniora.  

 

proszę kliknąć na harmonogram (zielony napis) a następnie suwakiem po prawej stronie przeglądać poszczególne strony.  
harmonogram_2017 (5).pd

GIMNASTYKA DLA SŁUCHACZY OUTW

Z dniem 4 września zostają wznowione zajęcia z gimnastyki dla słuchaczy OUTW.

                            Nowi słuchacze będą mogli ćwiczyć dopiero po 11 października 2017 r.

23.09.2017 r. III marsz NORDIC WALKING w Obornikach Śląskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w imieniu  Zarządu i Sekcji Nordic Walking Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich
serdecznie zapraszam na III Marsz Nordic Walking Studentów UTW „Poznaj Ziemię Obornicką”,
który odbędzie się dnia 23 września 2017 r. na trasie  Oborniki Śląskie – Uraz.
Łączę serdeczne pozdrowienia, Ewa Materny Prezes Stowarzyszenia.
W dniu 25.08.2017 r. w godz. 10 – 12  w holu biblioteki przy ul. Reja, Irena Wójcik będzie zapisywała chętnych na wyjazd do Obornik Śląskich. Koszt wyjazdu 45 zł. ( konsumpcja + autokar)
Wyjazd godz. 8.00 z pod hotelu Perła. 
 

DEKLARACJA SŁUCHACZA OUTW

Deklarację słuchacza OUTW można pobrać klikając tutaj. Kartę słuchacza OUTW można pobrać klikając tutaj 

Termin składania deklaracji (CZŁONKAMI UNIWERSYTETU MOGĄ BYĆ TYLKO MIESZKAŃCY MIASTA OLEŚNICA): 25-29.09.2017 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00 – 12.00 u dyżurującego słuchacza OUTW w holu Biblioteki ul. Reja 10. Opłata za cały rok akademicki wynosi 70 zł (składka) + 10 zł (wpisowe) płatna przy zapisie.

DEKLARACJA SŁUCHACZA OUTW

 1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………….
 2. Data urodzenia……………………………………………………………………….….
 3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………:…………………..

e-mail:………………………….     PESEL ………………………………………………

nr leg. dla osoby niepełnosprawnej ……………………………….

 1. Wykształcenie: ……………………………………………………………………………..
 2. Zawód wykonywany przed emeryturą / rentą ………………………………………………
 3. Zainteresowania ………………………………………………………………………….
 4. Czy chce Pani (Pan) uczestniczyć w lektoratach językowych (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

Tak, chcę  proszę podać język   …………………………………………………………………

Nie, nie chcę

 1. Deklaruję chęć uczestnictwa w następujących zajęciach (proszę podkreślić wybrane zajęcia):

wykłady o różnej tematyce (Obowiązkowe)

lektoraty języków obcych

podstawy obsługi komputera

obsługa komputera dla zaawansowanych

gimnastyka i rehabilitacja ruchowa,

zajęcia na basenie

wycieczki, rajdy piesze, spacery

okolicznościowe spotkania integracyjne

spotkania autorskie

udział w spektaklach teatralnych, koncertach itp.

inne zajęcia (wg potrzeb ustalonych przez organizatorów OUTW) jeśli innych, to jakich…………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oraz w sekcjach OUTW  (proszę podkreślić wybraną sekcję:

brydżowej,

Dyskusyjnym Klubie Książki,

kulinarnej

Nordic-Walking,

plastycznej

regionalno-turystycznej,

robótek ręcznych

bioenergoterapeutycznej

innej, jakiej …………………………………………………………………………………………………….

 1. Czy byłaby (byłby) Pani (Pan) skłonna (skłonny) poprowadzić bezpłatne zajęcia, np. wykłady, warsztaty czy lektoraty? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

Tak – proszę podać temat lub zakres wiedzy…………………………………… ……………………………………………………………………………………………

 1. Uwagi dotyczące zajęć na OUTW………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podane informacje w danych osobowych są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Ich niezgodność, może spowodować wykreślenie z listy słuchaczy OUTW.

………………………………………………….

(podpis)

Proszę o przyjęcie w poczet członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy. Wyrażam zgodę na zatrzymanie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 88)

……………………………………………………

(podpis)

Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zobowiązuję się do przestrzegania jego przepisów.

 

Data………………………………………..       …………………………………………………

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

                                      (podpis) …………………………

 

ZAPISY DO OLEŚNICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 • Zapisy do Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w dniach 25.09 (poniedziałek) – 29.09.2017 (piątek)                                  w godz.10.00-12.00 u dyżurujących słuchaczy w holu Biblioteki przy ul. Reja 10.  
 •  Obowiązkowa składka na rok 2017/2018 wynosi 70 zł + 10 zł wpisowego (dla nowych słuchaczy), dla dotychczasowych – 70 zł               i zbierana będzie podczas zapisów.

   UWAGA: Ze względów organizacyjnych liczba miejscw bieżącym roku jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje       kolejność zgłoszeń.

   Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu do OUTW.

 – Osoby chcące zapisać się do OUTW po raz pierwszy powinny wypełnić deklarację oraz kartę uczestnika zajęć i złożyć ją w czasie podanych dyżurów. Deklaracje będą do pobrania od 01.08.2017 r. w Czytelni Prasy (I p.) w bibliotece przy ul. Reja   – Słuchacze będący już członkami OUTW zgłaszają tylko chęć dalszego uczestnictwa.

Do OUTW nie będą przyjmowane osoby spoza miasta Oleśnicy.    

Informacji dotyczących OUTW od  września udziela: Elżbieta Sosnowska (pracownik biblioteki), tel. 71 716 52 16 w godz. 11.00-15.00

# Wpłaty na wycieczkę do Trójmiasta proszę uiszczać w poniedziałki o godz. 10.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Teresa Markiewicz – 608 507 141

ZAPRASZAMY NA TURNUSY – REHABILITACYJNE

 

PROSZĘ KLIKNĄĆ NA  ZIELONY  LINK OFERTY:   https://www.zakopiec.pl/turnusy-rehabilitacyjne

KONKURSY JUBILEUSZOWE OUTW

                                                            KONKURSY  JUBILEUSZOWE  OUTW

W związku z nachodzącym jubileuszem X-lecia Oleśnickiego Uniwersytetu III Wieku Zarząd Stowarzyszenia ogłasza konkursy dla słuchaczy OUTW. Nagrodą dla ich zwycięzców będzie publikacja w okolicznościowym albumie jubileuszowym i pokazanie na wystawie.

Udział w którymkolwiek z naszych konkursów oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na publikację zgłoszonej pracy oraz zaprezentowanie jej na wystawie!

Prosimy o dostarczanie prac konkursowych w terminie do 26 kwietnia 2017 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODPATRZONE W OUTW”

Nie musisz na co dzień fotografować, by wziąć udział w tym konkursie. Wystarczy, że zrobisz ciekawe zdjęcie aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym w czasie zajęć naszego UTW. Może to być migawka z warsztatów, wykładu, wycieczki czy wspólnej zabawy. Zadbaj przy tym, by zamiast pleców widać było twarze naszych Koleżanek i Kolegów!

Można przekazywać członkom Zarządu gotowe odbitki fotograficzne dowolnego formatu lub przesyłać zdjęcia cyfrowe na adres mailowy: konkursyutw@wp.pl

Do każdej fotografii należy załączyć wyczerpujący opis z datą wykonania, podać imię i nazwisko autora.

                                                          KONKURS NA SPISANE REFLEKSJE NA TEMAT: „OUTW – LUBIĘ TO!”

Każdy z nas może przelać na papier czy ekran komputera swoje przemyślenia na temat działalności OUTW, napisać, czym dla niego jest ta inicjatywa, czy jest mu pomocna w życiu. Ważne, by były to osobiste refleksje, odwołujące się do własnych doświadczeń i przeżyć.

Teksty nie mogą przekraczać objętości 1 strony formatu A4. Prosimy o ich przekazywanie w wersji papierowej członkom Zarządu lub przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres: konkursyutw@wp.pl

KONKURS POETYCKI „NA JUBILEUSZ  OUTW”

Choć każdemu czasem coś w duszy gra, nie każdy potrafi ubrać to w piękne słowa. Mimo to wierzymy, że są wśród nas prawdziwi poeci. Z myślą o nich organizujemy ten konkurs. Prosimy o krótkie wiersze poświęcone jubileuszowi naszego Uniwersytetu. Może to być pochwalna oda, może humorystyczna fraszka, a może sonet do koleżanki z OUTW… Twórcza wena Wam podpowie…

Teksty nie mogą przekraczać objętości 1 strony formatu A4. Prosimy o ich przekazywanie w wersji papierowej członkom Zarządu lub przesyłanie pocztą elektroniczną na adres: konkursyutw@wp.pl

KONKURS PLASTYCZNY „JUBILEUSZ JAK MALOWANY”

Czy potrafimy narysować lub namalować nasz jubileusz X-lecia? To może być niełatwe zadanie. Ale od czego talent i wyobraźnia naszych studentów?!… Na pewno sobie poradzą z takim zadaniem i znajdą przyjemność w tworzeniu jubileuszowej pracy plastycznej.

Format i technika prac są dowolne. Opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem prace należy przekazywać członkom Zarządu.

Komunikat w sprawie archiwalnych zdjęć !!!

W związku z nadchodzącym jubileuszem OUTW i przygotowywaną publikacją Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkich członków o udostępnianie archiwalnych fotografii dokumentujących działalność OUTW na przestrzeni 10 lat. Opisane zdjęcia (z podaniem imienia i nazwiska autora) w wersji papierowej prosimy przekazywać członkom Zarządu lub przesyłać wersje cyfrowe na adres mailowy: konkursyutw@wp.pl

ILOŚĆ  NADESŁANYCH  PRAC  DO KAŻDEGO  KONKURSU  

PRZEZ  JEDNĄ  OSOBĘ  JEST NIEOGRANICZONA.

 

                                                                                           

WYCIECZKI, WCZASY I WYPOCZYNEK W ROKU 2017

                         PROPOZYCJE   WYJAZDÓW   NA   WYCIECZKI

    WCZASY  I  WYPOCZYNEK Z  REHABILITACJĄ  W  ROKU   2017.

 

   Sekcja Turystyczno – Krajoznawcza przy  OUTW  przedstawia poniżej propozycje

           wyjazdów na wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz na turnusy

                           wypoczynkowo – rehabilitacyjne w roku 2017.

 

 1.                      Wycieczki krajoznawcze i turystyczne  

 

 1. Śladami Marii Dąbrowskiej – Gołuchów, Russow, Kalisz

  termin  25.03.2017 r.     Koszt – 90 zł /pełnopłatni/ , koszt po dofinansowaniu 50 zł

………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Lwów i spektakl w Operze Lwowskiej termin 20 – 23.kwiecień 2017 r.

     koszt – 620 zł./ pełnopłatni/  Koszt po dofinansowaniu 500 zł , wstępy i przewodnicy – 20 euro , oraz  15- euro  na  spektakl w Operze /dla chętnych/

 

               I rata 100 zł – do 31.01 2017.   II rata  – pozostała suma do 15.03.2017.   

 20 euro  i dla chętnych 15 euro na spektakl

                                              Osoby zainteresowane wycieczką muszą posiadac paszport !!!

 ……………………………………………………………………………………………             

 1. Dolina Pałaców i Ogrodów termin 27.06. 2017 r. koszt – 122 zł. /pełnopłatni/

                                                                                                Koszt po dofinansowaniu  60 zł

…………………………………………………………………………………………………

 1. Licheń – Trójmiasto – Kanał Elbląski – Malbork termin 7 – 10 wrzesień 2017 r.

koszt – 750 zł /pełnopłatni/                                                  Koszt po dofinansowaniu 570 zł

 

   I rata – 200 zł do 30.04.2017,    II rata –  pozostała suma     do 05.08.2017

……………………………………………………………………………………………..

 1. Jablonec, Sychrov / Czechy/ termin 14 październik 2017 r.

          koszt –   125 zł   /pełnopłatni/                                    Koszt po  dofinansowaniu  65 zł

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Wypoczynek i rehabilitacja

 

 1. Wczasy wypoczynkowe Pustkowo – nad morzem, termin 3 – 14.06.2017 r.

     Koszt – 1200 zł           I rata – 200 zł płatna do 15 marca  

                                         II rata – 500 zł płatna do 15 kwietnia

                                         III rata – 500 zł płatna do 15 maja

W Ośrodku  dodatkowo istnieje możliwość  korzystania z bazy zabiegowej i wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych w pakietach zleconych przez  lekarza.

 

 1. Ustroń / Beskid Śląski/ termin 8 dniowy turnus rehabilitacyjny listopad 2017 r.

koszt – 640 zł.   + transport .  Dofinansowanie do transportu  dla grupy  1000 zł.

    Termin : 12 – 19 listopad 2017r.

Zapisy proszę zgłaszać na bieżąco. Wpłata  zaliczki – 200 zł  do końca sierpnia.

 

                       Na wycieczki 1-dniowe obowiązuje rezerwacja – 20 zł.

Liczba miejsc na wszystkie wycieczki jest ograniczona !!!!!

 

                                                Ofertę przygotowała : Teresa Markiewicz   Tel. 608-507-141

   KLIKAJĄC NA NAZWĘ WYCIECZKI – WCZASÓW (KOLOR ZIELONY)

POKAŻE SIĘ NAM DOKŁADNY OPIS

PLAN DYŻURÓW ZARZĄDU OUTW W 2017 R.

 Na następnej stronie  O NAS zamieszczony jest dokladny grafik dyżurów Zarządu OUTW do czerwca 2017 r.

16.03.2017 r. Spotkanie z oleśnickim radnym.

16.03.2017 r. WIECZOREK POETYCKI

WYJAZD DO SŁAWY

Stowarzyszenie Akademia Dorosłego Człowieka w Sławie zaprasza chór i słuchaczy naszego UTW do odwiedzenia ich miasta i wzięcia udziału w festynie.
Wyjazd w dniu 14.08.2017 ( poniedziałek ) o godz. 7.00 z pod Perły.
W programie zwiedzanie Sławy i udział w festynie z występem naszego chóru.
Organizatorzy zapewniają obiad w cenie  20 zł.
Transport pokrywamy również z własnych środków – UTW nie dofinansowuje wyjazdu.Koszt transportu przy wyjeździe 50 osób – 22 zł. W przypadku mniejszej ilości chętnych, cena autobusu wzrośnie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe i wspólnej zabawie.
Zapisy w dniu 08.08.br.(wtorek) godz. 16 w bibliotece przy ul.Rej

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Zarząd Stowarzyszenia Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich słuchaczy  OUTW  oraz zaproszonych gości dnia 07.10.2017 r. do Sali widowiskowej BiFK przy ulicy Kochanowskiego na    

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

                             

połączoną z obchodami   X – lecia  OUTW

                                                                                                                                   PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Godz. 11.00  Rozpoczęcie uroczystości hymnem Gaudeamus w wykonaniu                                                                                                                                              chóru słuchaczy OUTW

Godz. 11.10  Przywitanie i zaproszenie gości do zabrania głosu

Godz. 11.25  Nadanie godności członka honorowego OUTW p. Annie Zasadzie                                                                                                                                        Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Godz. 11.30  Wykład dr Walentyny Wnuk pt. „Radość życia jako predyktator                                                                                                                                           pomyślnego starzenia się”

Godz. 12.00  Prezentacja multimedialna z dziesięciolecia

                                                              Godz. 12.15  Występ chóru z Nemenczyna

Godz. 12.30  Część artystyczna w wykonaniu  słuchaczy OUTW

Godz. 13.15  Zaproszenie do obejrzenia dorobku słuchaczy OUTW w galerii BiFK  i poczęstunek